The BlizzFeed

 • 0 Diablo
 • 0 Hearthstone
 • 0 Heroes of the Storm
 • 0 World of Warcraft
 • 0 Overwatch
 • 0 Starcraft
 • 0 Blizzard
 • 0 Activision-Blizzard

King's Rest Dungeon Guide

| Shadereaper

A Golden Serpent képességei és a stratégia

Ez a harc egyetlen fázisból áll és a legfontosabb része, hogy a csapat kellően gyorsan reagáljon a különböző debuff-okra, amiket a boss-tól kapnak.

Spit Gold: Ezt a képességet a boss az egész harc alatt használja. Egy véletlenszerűen kiválasztott, nem tank játékost céloz meg vele és egy 9 másodpercig tartó magic debuff-ot tesz rá, ami 3 másodpercenként nagy magic sebzést okoz.

 • A debuff-ból származó magas sebzés miatt nagyon fontos, hogy a gyógyító minél előbb megtalálja és meg is gyógyítsa a Spit Gold célpontját.
 • Miután a 9 másodperc letelt, az említett játékos egy Molten Gold tócsát hagy maga után az éppen aktuális helyén. A tócsa DoT sebzést okoz mindenkinek, aki benne áll.
  • A játékos, akin a debuff van: A tócsákat a harctér szélére kell leraknia, méghozzá egymáshoz közel.
  • Mindenki más: Távol maradni a tócsáktól.
  • Tank: Távol tartani a bosst a tócsáktól.

Lucre’s Call: A boss ezt a képességet akkor használja, amikor 3 új Molten Gold tócsa megjelent a harctéren. Hatására a tócsák Animated Gold addokká változnak.

 • Az add-oknak semmilyen képessége sincs, egyszerűen csak elindulnak a boss felé, és ha elérik, a boss elnyeli őket és egy Luster nevű buff-ot kap tőlük, ami halmozódhat.
 • Minden Luster buff megnöveli a boss sebzését 50%-kal, valamint egy pajzsot is ad neki, ami a boss életerejének 12%-ának megfelelő sebzést véd ki. Ha a játékosok leütik a pajzsot a boss-ról, az elveszíti a buff-ot.
  • Mindenki: Az addokat minél előbb meg kell ölni, méghozzá egymáshoz közel, mert halálukkor ismét Molten Gold Tócsákká esnek szét.
  • Tank: Ha az Animated Goldok kezdenének közel kerülni, a tanknak kell tőlük távolabb vinnie a bosst, mert ha az egyszerre túl sok Luster stacket kap, akkor könnyen okozhat wipeot.
 • Miután az Animated Gold-ok visszaváltoztak Molten Gold tócsákká, a csapatnak igyekeznie kell az új Molten Gold tócsákat a régiek közelébe helyezni, így könnyebb együtt tartani az add-okat.

Tail Thrash: ezzel a boss nagy physical sebzést okoz a tanknak.

 • Tank: Sebzés csökkentő képességeit kell használnia, hogy minél kisebb veszélyben legyen ilyenkor.

Serpentine Gust: a boss kijelöl maga körül egy 15 yardos sugarú kört. A kört az előkészítés után felrobban nagy sebzést okozva és megsebezve mindenkit, aki benne állt.

 • Mindenki: Minél előbb el kell hagyni a kört, amikor a boss elkezdi előkészíteni ezt a képességet.
  • A képesség előkészítése alatt a boss nem tud mozogni, így könnyű kimenekülni a megjelölt területről, viszont problémás lehet, ha ez idő alatt vannak a közelében Animated Gold add-ok, amik elől így nem tudjuk elhúzni a boss-t.

Mchimba The Embalmer képességei és a stratégia

Ez a harc is egyetlen fázisból áll, aminek legfontosabb része, hogy a csapattagoknak ki kell szabadítaniuk társaikat a terem szélein lévő szarkofágokból.

A terem két oldalán található 2-2 szarkofág, ahova a boss legerősebb képességével, az Entombbal véletlenszerűen kiválasztott, nem tank játékosokat bezár.

 • Az Entomb használata után Mchimba elkezdi kinyitogatni a Szarkofágokat egyenként. Mindig azt a szarkofágot nyitja ki utoljára, amelyikben a bezárt játékos van. Amint a játékost kiengedik a szarkofágból, a harc normálisan folytatódik.
  • A bezárt játékos: Egyetlen képessége van, a Struggle, aminek hatására a szarkofágja billegni kezd. Ezt kell folyamatosan használnia.
  • Mindenki: Minél előbb megkeresni a mozgó szarkofágot és kiengedni belőle társukat.

(Ez úgy lehetséges a leggyorsabban, ha 1-1 játékos a 2-2 szarkofág közé áll, így amint meglátják a Struggle okozta billegést, már ki is engedhetik társukat.)

 • Akárhányszor olyan szarkofág nyílik ki, amiben nincsen játékos, egy Half-Finished Mummy add csatlakozik a harchoz.
  • Képességük a Wretched Discharge, ami nagy sebzésű 12 másodperces disease DoT debuff-ot tesz a csapat minden tagjára.
  • Amennyiben véletlenül megidéznénk egy múmiát, a tőle kapott debuff-ot minél előbb el kell távolítani, mert a belőle származó sebzés nagyon könnyen megölheti a csapatot.

Mchimba másik képessége a Burn Corruption, amivel megcélozza egy véletlenszerűen kiválasztott játékos helyét. A megjelölt hely az előkészítést követően felrobban és megsebez mindenkit, aki ott tartózkodik.

 • A robbanás helyén marad egy Burning Ground folt is, ami nagy fire DoT sebzést okoz annak, aki benne áll.
  • Mindenki: Amikor a boss várhatóan használni fogja a Burn Corruptiont, senkinek sem szabad a szarkofágok előtt állnia, mert a hátra maradó Burning Ground folt megnehezíti a szarkofágok kinyitását.

Drain Fluids képességét a boss 8 másodpercen át használja és 2 másodpercenként nagy nature sebzést okoz vele.

 • A képesség végén a játékos kap egy Dessication nevű debuff-ot is, ami csökkenti a játékos sebzését és mozgási sebességét 50%-kal. Ez a debuff csak azzal távolítható el, ha a játékost 90% életerő fölé gyógyítjuk.
  • Healer: A Drain Fluids tartama alatt arra kell törekednie, hogy annak végén a megcélzott játékos minél jobb állapotban legyen, és így könnyű legyen 90% felé gyógyítani.
  • A Drain Fluids célpontja: Használhatja saját sérülés csökkentő képességeit, vagy akár gyógyíthatja is magát, hogy ellensúlyozza a bejövő sebzést és megkönnyítse a healer dolgát.

Council of Tribes Képességei és a stratégia

A Council of Tribes összecsapásban a csapatnak 3 bossal kell megküzdenie külön-külön egymás után. A sorrend, amiben a boss-ok megjelennek, minden héten változik.

(Miután egy boss-t legyőztünk, már nem fog közvetlenül harcba szállni velünk, de időnként még megjelenik, hogy egy rá jellemző képességet használjon, majd újra eltűnik.)

Aka’ali the Conqueror

Debilitating Backhand képességét a tank ellen használja, amivel megsebzi és enyhén hátra is löki azt.

 • Emellett egy Shattered Defenses debuff-ot is tesz vele a tankra, amitől 10 másodpercre a tankot érő minden physical sebzés megnő 200%-kal (!).
  • Tank: Amíg a Shattered Defenses debuff tart, a tanknak a legerősebb védelmi képességeit kell használnia, vagy kite-olnia kell a bosst, hogy életben maradjon.

Aka’ali legfontosabb képessége, és egyben a képesség, amit legyőzése után is használni fog néha: a Barrel Through.

Ezzel a képességgel 8 másodpercig üldözni kezd egy kiválasztott játékost és út közben megsebez és hátralök mindenkit, akihez hozzáér.

 • A kiválasztott játékost eltalálva egy második alkalommal is megsebzi azt jelentős sérülést okozva. Ennek a második támadásnak a sebzése minden út közben eltalált játékossal csökken.
  • Mindenki: A csapat tagjainak úgy kell helyezkednie, hogy a boss mindegyiküket eltalálja a Barrel Throughval, így a képesség sebzése túlélhető szintre csökkenthető.

Legyőzése után a harctér szélén fog megjelenni, hogy ezt a képességet használja. A játékosoknak minél előbb meg kell találnia, hogy hol jelent meg, hogy a Barrel Through útjába állhassanak.

Kula the Butcher

Kula (Nem, nem az...) elsődleges képességével egy Severing Axe-et dob egy véletlenszerűen kiválasztott játékosra, ezzel egy 20 másodpercig tartó physical DoT debuff-ot tesz rá.

 • Healer: A Severing Axe célpontját folyamatosan magas életerőn kell tartania, mert a többi sebzésforrással együtt a DoT akár halálos is lehet.

Kula legfontosabb képessége, amit legyőzése után is visszatér használni, a Whirling Axes.

 • Rövid előkészítés után Kula 10 yardon belül megsebez és hátralök minden játékost.
  • Közelharci játékosok: Még az előkészítés alatt el kell távolodniuk a bosstól.

Rögtön a Whirling Axes használata után Kula 2 forgó baltát indít el, amik előbb gyorsan, majd 15 yard után egyre lassabban körkörösen távolodnak a boss-tól, amíg el nem érik a harctér szélét, ahol eltűnnek.

 • A balták által eltalált játékosok sebződnek, hátralökődnek és egy 6 másodpercig tartó physical DoT debuff-ot is kapnak.
  • Mindenki: Messziről el kell kerülni az elindított baltákat, mert a belőlük származó DoT veszélyes lehet.
  • Közelharci játékosok: Miután a Whirling Axes miatt eltávolodtak a bosstól, várniuk kell egy kicsit a támadással, hogy a repülő baltáknak legyen idejük eltávolodni a bosstól.

Legyőzése után Kula a harctér közepén fog megjelenni, hogy a Whirling Axe képességet használja.

 • Mindenki: Ügyelni kell, hogy elkerüljük a baltákat.

Zanazal the Wise

Zanazal-nak két képessége is van, amit a csapatnak érdemes megszakítania.

A Lightning Bolt mérsékelt nature sebzést okoz a tanknak.

 • A boss ezt a képességet elég sűrűn használja ahhoz, hogy a hosszabb feltöltődésű megszakításokkal rendelkező csapatoknak problémát okozhasson az összes megszakítás.

Zanazal legveszélyesebb képessége a Poison Nova, ami egy 20 másodpercig tartó nagy sebzést okozó poison DoT debuff-ot tesz a csapat minden tagjára.

 • Ebbe a csapat könnyedén belehalhat, ha nem sikerül megszakítani.

Zanazal még a legyőzése után is használja ezt a képességet. Egy véletlenszerű helyen fog megjelenni a harctér szélén és elkezdi előkészíteni a képességét.

 • Mindenki: Minél előbb meg kell keresni a bosst és megszakítani a Poison Novat.

Zanazal legfontosabb képessége a Call of the Elements.

Ez a képesség a terem körül 4 különböző totemet fog megidézni. Az alábbi felsorolásban a totemek abban a sorrendben szerepelnek, amilyenben elpusztítani kell őket, legfontosabbtól a legkevésbé fontosig:

 • Explosive Totem: Explode képessége hatalmas sebzést okoz az egész csapatnak. Azonnal el kell pusztítani, amint megjelenik, mert akár csak egy Explode-ba is belehalhat az egész csapat, ha tekintetbe vesszük az össze többi sebzésforrást.
 • Thundering Totem: Képessége a Thundering Crash, ami 4 másodpercre megszakít minden varázslatot.
  • Varázslók: A Thundering Crash elsülésekor ne használjanak semmilyen képességet, így elkerülhetik a 4 másodperc kényszer szünetet.
 • Torrent Totem: Képessége a Torrent, amivel lövedékeket lő ki a harctéren mindenfelé. Bár a lövedékek becsapódási helye jó előre látható és könnyen elkerülhető, a közeledő lövedékek mozgásra kényszeríthetik az olyan karaktereket is, amiknek képességeik használatához egy helyben kellene állniuk.
 • Earthwall Totem: Egy 2 percig tartó, eltávolítható, sebzés elnyelő pajzsot helyez az éppen aktív boss-ra. Ezt a totemet kell eltávolítani utoljára, mielőtt figyelmünket újra a boss felé fordítanánk, és letisztítanánk róla azt a pajzsot.

Dazar, the First King képességei és a stratégia

A dungeon utolsó összecsapása rákényszeríti a játékosokat, hogy néhány veszélyes, ám elkerülhető képességen felül egy pár raptor add-ra is odafigyeljenek, amik a boss életerejének szintjétől függően jelennek meg.

Dazar-nak 3 képessége van, amit a harc folyamán használni fog:

Blade Combo: 1.5 másodpercig tart és magas physical sebzést okoz a tanknak.

 • Tank: Védelmi képességeit használva kell megpróbálnia túlélni ezt a támadás kombinációt, a gyógyítónak pedig folyamatosan gyógyítania kell.
  • Dazar a képesség használata közben is követi a tank mozgását, Így az nem tud elmenekülni a sebzés elől.

Quaking Leap: 3.5 másodpercnyi előkészítés után Dazar egy véletlenszerűen kiválasztott nem-tank játékoshoz ugrik és megsebzi az egész csapatot.

 • A képesség célpontja: Minél messzebbre kell mennie a csapat többi tagjától, ugyanis a Quaking Leap egyre gyengébb, ahogyan távolodunk a bosstól.

(Nem muszáj túlzásba vinni a menekülést, ugyanis a képesség sebzése alapvetően is elég alacsony.)

Gale Slash: Dazar ezt a képességet is egy véletlenszerűen kiválasztott nem-tank játékos ellen használja.

 • Hatására egy tornádó indul el a megcélzott játékos felé, majd miután elérte a játékos helyét, elkezd a harctéren keringeni, míg egy bizonyos idő után eltűnik.
  • Mindenki: Mindenképpen el kell kerülni a tornádókat, mert nem csak hátralöknek, de egy 1 percig tartó DoT debuffot is hagynak maguk után.
 • Ahogy telik az idő, egyre több figyelmet kell szentelnünk a környezetünknek, ugyanis a harctér lassan megtelik tornádókkal.

Amikor Dazar életereje 80% alá csökken, megidézi az első raptort Reban-t.

 • Ennek a raptornak saját életereje és aggro sorrendje van, szóval a tanknak minél előbb magára kell vonnia a figyelmét. Reban véletlenszerűen választott játékosokhoz fog ugrálni Hunting Leap képességével.
 • A DPS-eknek minél előbb meg kell ölniük Reban-t, hogy eltávolítsák a harcból.
  • Amikor Reban ugrik, a tanknak érdemes Dazar-t is a raptor után húznia, hogy továbbra is mindkét ellenfelet érje a csapat terültre ható és több ellenfelet célzó sebzése.

Amikor Dazar életereje 60% alá esik, a király megidézi hátasát, T’zala-t, majd azonnal fel is ül rá, de képességeit ugyanúgy használni fogja.

T’zala képessége a Deathly Roar, ami megsebzi és feareli is az egész csapatot.

 • A képességet nem lehet megszakítani, emiatt T’zala nagyon veszélyes és minél hamarabb el kell bánnunk vele.

T’zala másik képessége a passzív Eternal Guardian, amivel minden Dazar-t érő sérülést átirányít magára.

 • Érdemes mindenféle területre és több ellenfélre ható képességünket felhasználni, hogy T’zala még gyorsabban kimúljon.

Amikor Dazar életereje 40% alá esik, elkezdődik az Impaling Spears mechanikát. Ennek hatására a plafonról lándzsák fognak a földre záporozni megsebezve és stunolva a játékosokat, akiket eltalálnak.

(A földön megjelenő örvénylő köralakokból nagyon könnyen megállapítható, hova fognak érkezni a lándzsák.)

A Lándzsák nem véletlenszerűen potyognak, két féle minta lehetséges:

 • Az első lehetőség, hogy a terem középső része és a külső fal közti részt egy vonalban fedik le, majd a vonal elkezd haladni körbe a termen.
  • Mindenki: Ilyenkor a lándzsák előtt kell haladnunk, ami könnyebb, ha a terem belső részén mozgunk, mert így kisebb távolságot kell megtennünk.

 • A második lehetséges minta, hogy a lándzsák körcikk mintában fognak lehullani, megfelelően tágas helyet hagyva a körcikkek között ahhoz, hogy a játékosok biztonságban legyenek.
 • Az első adag lehulló lándzsa után a következő szakaszban az eddig biztonságos területekre fognak esni a lándzsák, míg a korábbi veszélyzónák biztonságosak lesznek.
  • Mindenki: Amint az első lándzsák eltűntek, a csapat tagjainak át kell szaladniuk a lándzsák helyére, mert most ez a terület lesz biztonságos.